Annonspolicy

Fokus Finspång är en kommersiell, annonsfinansierad gratistidning som delas ut till samtliga hushåll i Finspångs kommun samt Svärtinge.

Fokus Finspång är politiskt och religiöst oberoende och tidningen är tydlig med att inte vara en plattform för främlingsfientlighet eller etiskt och moraliskt diskuterbara verksamheter.

Fokus Finspång är en tidning som kommuninnevånarna inte valt att prenumerera på. Därför måste tidningen styras av tydliga regler, extra stark etisk integritet och hög moral vad gäller innehållet. I de flesta fall fungerar allt detta problemfritt. Men situationer kan – och kommer – att uppstå där vi tvingas avvisa annonsmaterial.

Fokus Finspång ska vara en unik, attraktiv och positiv kraft i samhället. Tidningen ska vara nära och till nytta för läsarna och en positiv resurs för näringslivet, kommunen, närsjukvården och föreningarna. Därför är öppenhet och tillmötesgående våra hörnpelare.

Slutligen skall sägas att vår policy är ett högst levande dokument som är föremål för ständig diskussion. Detta för att våra bedömningar skall vara så rättvisa som möjligt.

Förutsättningar
 • Fokus Finspång ägs av Total Media & Reklam AB och är en annonsfinansierad gratistidning som bedrivs kommersiellt.
 • Fokus Finspång är en gratistidning som vill verka som ett positivt organ för Finspångs kommuns innevånare. Detta ska ske genom att sprida positiv information om företag, kommun, föreningsliv samt andra organisationer.
 • Fokus Finspång är religiöst och politiskt oberoende.
 • Fokus Finspång är en fri och obunden tidning.
 • Ägarna utser gemensamt ansvarig utgivare.
 • Fokus Finspång ska bedrivas med tryckfrihetsförordningen och vedertagna spelregler för annonsfinansierad press som grund.
 • Införandet av annonser sker enligt sedvanlig pressetik samt enligt de spelregler som gäller för reklam.
 • Annonsering ska ske enligt svenska lagar och författningar.
 • Total Media & Reklam AB har ensamt rätten att besluta om vilken annonsering som accepteras och också vilken som avvisas.
 • Annonser från företag inom Finspångs kommun skall prioriteras.
 • All annonsering som är sexistiskt, rasistiskt, etniskt, religiöst eller sexuellt diskriminerande är förbjuden.
 • Politiska partier och organisationer utan en uttalad demokratisk grundsyn och human människosyn nekas att annonsera.
 • Vi är generellt restriktiva gentemot företag av religiös karaktär och livsåskådningskaraktär.
 • Företag som saluför produkter som erbjuder fysisk och psykisk hälsa genom metoder som inte baseras på medicinskt vetenskapliga och vedertagna grunder avvisas.