Reklamskärmar

Sedan 1 november 2021 ägs reklamskärmarna på riksväg 51 och vid Arena Grosvad av ReklamTV Sverige AB.

För bokning av annonsplats:
alexander@adstreet.se
Tel 010-750 08 34