VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

BVC i Finspång - först i Sverige med bildstöd

Barnavårdscentralen på Närsjukvården i Finspång (NiF) var först i landet med att ta fram och använda ett eget pedagogiskt bildstöd i verksamheten.

På en föreläsning fick Eva Forsner och Helena Sävenhed inspirationen som ledde till att de hösten 2017 skapade ett helt eget bildstöd. Sedan dess används bildstödet som en naturlig del, både i utskick inför men också som ett pedagogiskt verktyg under 2½­, 4­ och 5­årskontrollerna på BVC.

– Vårt bildstöd gör att både barn och vuxna är mer förberedda inför våra kontroller, vilket gör barnen mer delaktiga och trygga. Det händer att barn redan när vi hämtar dem i väntrummet håller fram vårt utskick och berättar vad vi ska göra, säger Eva Forsner, som är specialistsjuksköterska Barn och ungdom på Barnavårdscentralen i Finspång. Bildstödets tydliga bilder beskriver de olika delarna som ska genomföras under besöket. Det ger också barnen själva möjlighet att välja i vilken ordning kontrollen ska göras.

– Vi har också fått höra historier om barn som leker BVC på förskolan och på släktkalaset. Vi har märkt att vår bildstöd också kan vara till stor fördel i mötet med familjer som inte kan det svenska språket så bra, säger distriktssjuksköterska Helena Sävenhed. Bildstödet används också på logopedmottagningen och provtagningen på NiF.

Filip Ewertsson

Scroll to top