VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Byggnationen av Finspångs vårdcentrum följer tidsplanen

Kerstin Olsson, projektledare för verksamheten vid Närsjukvården i Finspång, menar att byggnationen av Finspångs vårdcentrum går helt enligt tidsplanen. I projekteringens slutfas ägnar NiF mycket tid åt detaljfrågor som rör lokalernas interiör.

Finspångs vårdcentrum börjar så sakteliga ta form och så här långt går allt enligt tidsplanen. Just nu befinner man sig i slutfasen av projekteringen där Närsjukvården i Finspång har en nyckelroll.

Delar av grunden till Finspångs vårdcentrum är nu gjuten och väggar har börjat komma på plats. Innan inomhusmiljön börjar ta form måste alla frågetecken kring detaljerna vara uträtade.
– Vi har tillsammans med arkitekter bestämt hur vi vill disponera våra olika verksamheter i de nya lokalerna. Så här i slutfasen av projekteringen är det likväl många detaljfrågor som vi behöver diskutera. Det kan vara frågor som rör allt från ventilationens dimensioner till var lampor och vägguttag ska placeras. Vi för en kontinuerlig dialog kring dessa frågor med hantverkare och specialister, samtidigt som vi följer Region
Östergötlands riktlinjer för nybyggnation, berättar Kerstin Olsson, projektledare för verksamheten vid Närsjukvården i Finspång.

Utgångspunkten för byggnationen av Finspångs vårdcentrum är att sätta patientsäkerheten i fokus. För att skapa bästa förutsättningar för det, har NiF hämtat inspiration från nybyggda sjukhusbyggnader, exempelvis på Angereds Närsjukhus samt Fram-tidens US Linköping och Vrinnevisjuk-husets Vision 2020.
– Vi har tagit med oss inspiration och erfarenheter från studiebesöken och applicerat utvalda delar på Finspångs vårdcentrum.
Målet är att Finspångs vårdcentrum ska vara i drift hösten 2020. På Bergslagsvägen står då ett femvåningshus med en total golvyta om 17 000 kvadratmeter.
– Byggnationen går helt enligt tidsplanen. Nu när projekteringen snart är klar, har vi på Närsjukvården två år på oss att förbereda oss inför flytten. Mycket av den tiden kommer att gå åt till att lära känna de nya lokalerna. Tanken med det är att vi redan ska vara hemtama i Finspångs vårdcent-rum när verksamheten väl flyttas dit, säger Kerstin Olsson.

NICLAS SJÖQVIST

Scroll to top