VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Centrumkyrkan – en öppen kyrka för Finspång

– Vi vill vara en öppen kyrka för Finspång, säger Göran Mjörnell.

2015 valde pingst- och baptistförsamlingen i Finspång att gå ihop och bilda nya Centrumkyrkan. Det beslutades att den gamla Baptistkyrkan skulle bli den framtida kyrkolokalen. Kyrkan finns på Bergslagsvägen mittemot Lidl, med Kulturhuset och bygget av Finspångs nya vårdcentrum som grannar.

– Vi utarbetade en ny vision för församlingen där många engagerade sig för vad vi längtade efter och hur vi kan finnas till för Finspångs bästa. Vi landade bland annat i att vi vill vara en öppen kyrka, både bildligt och bokstavligt talat. Vi drömmer om liv och rörelse i kyrkan, berättar Göran Mjörnell, som varit projektledare för om- och tillbyggnaden.

Största byggsatsningen

Det togs i början av 2018 ett beslut att bygga ut, bygga om och helrenovera kyrkan. Kostnaden för projektet är cirka 11,5 miljoner kronor. Sedan byggstarten hösten 2018 har församlingens medlemmar lagt ner mer än 11 000 timmar i den historiskt största byggsatsningen sedan kyrkan byggdes 1976. Den nya kyrkan har fått en helt ny utbyggnad med glasentré i riktning mot centrum och det som blir Finspångs nya vårdcentrum. Direkt innanför huvudentrén finns kafébord och servering i direkt anslutning till den ljusa kyrksalen. Där finns också en trappa upp till en helt ny läktare. På vår rundvandring berättar Göran Mjörnell att man också har tilläggsisolerat och höjt hela yttertaket. Alla utrymmen har renoverats och utformats för att passa många olika typer av samlingar.

– Det finns en förväntan att vår nya entré med servering ska vara ett café med öppettider för allmänheten. Inte minst med tanke på vårt strategiska läge med nya vårdcen t-rum som granne. I dagsläget finns inget beslut att det kommer att bli så, men vi har byggt vår nya entré på ett sätt som möjliggör en sådan satsning, säger Göran.

Framtidshopp, passion och hjärta

I våras anställde församlingen den 26-åriga norrländskan Julia Forsberg som ny pastor och föreståndare. Hon visar det nybyggda rum som är tänkt att fungera som ett öppet kapell för den som vill landa för reflektion och en stund av lugn och ro mitt i vardagslivet. Där finns också möjlighet för alla att boka tid för själavårdande samtal.

– En av anledningarna till att jag lockades hit var det framtidshopp, passion och hjärta församlingen visar för Finspång, säger Julia Forsberg. Söndag 24 november är det invigningsgudstjänst klockan 13.30. Lördag 30 november klockan 18.00 är det julkonsert med Mercy Gospel. Efter adventsgudstjänsten klockan 10.00 söndag 1 december är det Öppethus klockan 11.30 till 15.30.

Filip Ewertsson

Scroll to top