VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Det här är nya kommunfullmäktige i Finspång

Nya kommunfullmäktige i Finspång 2018. Foto: Tiina Mauritzell

Nu har de 45 ledamöterna i kommunfullmäktige installerat sig. Den nya politiska konstellation som styr Finspångs kommun är Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Socialdemokraterna är alltjämt det största partiet i Finspång. Det står klart, trots att partiet tappat från 20 till 17 mandat jämfört med valet 2014.
Näst största partier är Moderaterna (M) och Sverigedemokraterna (SD), med 8 mandat vardera. SD är det parti som har ökat mest i Finspång, med en dubblering från 4 till 8 mandat. Miljöpartiet (MP) tappade från 2 till 1 mandat. Övriga partier i Finspång står kvar på samma antal mandat: Centerpartiet (C) 3 mandat, Kristdemokraterna (KD) 2 mandat, Liberalerna (L) 2 mandat, Moderaterna (M) 8 mandat och Vänsterpartiet (V) 4 mandat.

historiskt nytt styre

S ingår i ett blocköverskridande styre tillsammans med C och KD med totalt 22 mandat. Övriga partier har tillsammans 23 mandat, men det finns ingen enad opposition.

högt valdeltagande

Kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) är glad över det höga valdeltagandet i Finspång, 87,81 procent. Det är en ökning från förra valet (86,38 procent) och dessutom något högre än resultatet för hela riket (87,18 procent).
– Det är klart att det är positivt att många väljer att nyttja sin demokratiska rätt att rösta och det ger dessutom en större tyngd i valresultatet.
Kommunfullmäktige är det högst beslutande politiska organet i Finspångs kommun.
Trots att var tredje ledamot i kommunfullmäktige är ny på posten efterlyser Berit Martinsson en föryngring i politiken samt fler åhörare från allmänheten på kommunfullmäktiges öppna sammankomster.
– Det är roligt att vara med och påverka vårt samhälle, trots att man inte alltid får sin vilja igenom. Som ord-förande känner jag en stolthet över att få representera Finspångs kommun.

FILIP EWERTSSON

Scroll to top