VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Digital utveckling för samtalsmottagningen

Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin. Vårdcentrum Finspång känner av ökningen och har snabbat på sin digitala utveckling för att möta behoven.

Samtalsmottagningen har börjat använda sig av telefon- och videosamtal som ett alternativ till fysiskt möte.

– Ett sådant samtal kan vara ett bra sätt för många patienter att få hjälp. Det har inburit färre avbokningar och bromsat den långa väntelistan, säger Kajsa Hydén,
legitimerad kurator.

– Vi har försökt anpassa oss efter behovet så vi kan fortsätta möta så många som möjligt, säger enhetschef Johanna von Schéele.
Samtalsmottagningen har även utvecklat flertalet samtalsgrupper. Här kan man på ett covidsäkert sätt träffas och prata om exempelvis stresshantering. Det hjälper många att se att de inte är ensamma i de problem de upplever.

– Hälsoföljderna av pandemin kommer vi att få leva med en lång tid framöver. Men våra kompletterande digitala lösningar kommer vi ha nytta av även efter pandemin, säger Kajsa.

Så får du kontakt
Har du behov av samtalshjälp och vård av psykisk ohälsa, kontakta Vårdcentrum Finspång på 010-105 92 60.

– På Tele-Q är vår strävan alltid maximal tillgänglighet. Men under semesterperioden får vi svårare att vara snabba att ringa upp. Vi ber om våra patienters tålamod, säger Eduardo Bravo, sjuksköterska.

HÄR KAN DU OCKSÅ FÅ HJÄLP OCH STÖD:
• 1177 Vårdguiden - www.1177.se
• Stödlistan - www.stodlistan.se
• Jourhavande präst - www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
• Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50

Text Moa Nilsson

Scroll to top