VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

”Ett hållbart Finspång där barn får ta plats”

Herman Vinterhjärta och Ingrid Ahlström.

Miljöpartiet i Finspång går till val med rubriken ”Ett hållbart Finspång där barn får ta plats”. Partiets lokala förstanamn Herman Vinterhjärta och Ingrid Ahlström utvecklar.

Vad menar ni med ”ett hållbart Finspång”?
– Vi har bara ett jordklot, därför är frågan om att motverka klimatförändringarna den allra viktigaste. Problemen är globala, men möjligheten att påverka dem finns lokalt med smarta och innovativa lösningar, säger Ingrid Ahlström och fortsätter:
– I Finspångs kommun med mycket landsbygd behövs faktiskt bilen. Med fler laddstolpar ökar vi människors möjlighet att välja hållbara resor.

Vad innebär ett Finspång ”där barn får ta plats”?
– Ett Finspång som planeras med barnperspektivet blir både tryggare och mer inbjudande för alla. Vi vill satsa på säkrare gång- och cykelvägar till skolan, fler rejäla lekplatser och fler upprustade parker och grönområden, berättar Herman Vinterhjärta.

Berätta om något ni är nöjda över att ha genomfört i Finspång.
– Vi har varit drivande i omvandlingen till ett hållbart Finspång, men vi känner att det finns mer att göra. Ska man nämna något är det hur vi lyckades få med medborgarnas åsikter i utvecklingen av Vibjörnsparken, säger Herman Vinterhjärta.

FILIP EWERTSSON

Scroll to top