VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Ett värdigt och uppskattat omhändertagande

Anders Ohlsson är begravningsrådgivare på Östgöta Begravningsbyrå i Finspång.

Östgöta Begravningsbyrå erbjuder kisthämtning vid dödsfall på äldreboende och även i vissa fall i privata bostäder.
– En ombonad och värdig kisthämtning är oerhört uppskattad av både anhöriga och vårdpersonal, säger begravningsrådgivare Anders Ohlsson.

Anders Ohlsson har jobbat på begravningsbyrå i 17 år och sedan ett år på Östgöta Begravningsbyrå på De Wijks väg 13 i Finspång.
– Utmaningen i mitt yrke är att lyssna in, vara ett stöd och kunna ge de medmänniskor som jag möter det som de önskar. Det är så mycket äkta och fina känslor som kommer fram i samband med att en anhörig gått bort. Det är viktigt att begravningen blir ett ljust minne som gör det lättare att gå vidare, säger Anders Ohlsson.

Östgöta Begravningsbyrå ser kisthämtning som en självklar tjänst i sin verksamhet.
– Kisthämtning är ett värdigt och fint sätt att fortsätta den fina stämning som redan skapats av den duktiga vårdpersonalen på boendet vid ett dödsfall. Istället för ett ofta onödigt mellansteg i en så kallad avtalstransport med en enkel bår till ett bårrum erbjuder vi nerbäddning direkt i kistan, där anhöriga har möjlighet att delta, säger Anders Ohlsson.

Hämtning med kista kan i vissa fall ske redan samma dag och i andra fall nästkommande dag. Anders Ohlsson uppmuntrar till att inte ha för bråttom att ta beslut i den direkta frågan om hämtning, utan först kontakta Östgöta Begravningsbyrå för att samtala om alternativen.
– Vi finns i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan och står gärna till tjänst att hjälpa de anhöriga i valet av kista inför en kisthämtning.

FILIP EWERTSSON

Scroll to top