VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Finspångs bibliotek flyttar till Kristallen

Nu står klart att Finspångs bibliotek flyttar till Kristallenhuset i centrum. Fokus Finspång har träffat bibliotekschef Per Johansson som berättar mer.

Finspångs bibliotek kommer att ta över hela det övre planet i Kristallen vid Bergslagstorget, som sedan en tid stått utan hyresgäster. Inflyttning och nyöppning kommer att ske under sommaren. Nu pågår arbetet att färdigställa de nya och större lokalerna mitt i centrala Finspång. Ny trappa och hiss, total ombyggnad samt andra åtgärder för maximal framkomlighet står på att-göra-listan. Personalgruppen på biblioteket är involverad i processen och drar nu upp riktlinjerna för att utveckla och förbättra verksamheten. Allt under ledning av bibliotekschef Per Johansson.
– Förutom skälet att Bergska gymnasiet och Curt Nicolin Gymnasiet behöver mer plats finns det fler skäl och många fördelar för oss med flytten. I den nya lokalen tror vi att vi kommer att kunna nå fler målgrupper. I och med flytten sätter Finspångs kommun verkligen läsning och litteratur i centrum – bokstavligen. Biblioteket vill vara med att bidra till kommunens önskan om ett mer levande centrum. Vi vill att biblioteket ska bli en naturligt stopp och en mötesplats för barnfamiljer, studerande, pensionärer och alla andra som rör sig i centrum. Biblioteket har något för alla, säger Per Johansson.

Har visat stort intresse och är förväntansfulla

Flytten innebär också att man går från att ha sin verksamhet på fyra plan till att få allt på samma plan. Både barn- och ungdomsavdelningarna kommer att bli större och mer avskilda från varandra.

Dessutom kommer det att finnas studierum, fler stationära datorer och ”allt kryddat med Finspångs centrums bästa utsikt” i Kristallen.
– Vi är säkra på att det nya biblioteket kommer att bli väldigt bra. Vår nya hyresvärd Amasten är väldigt glad att få oss som hyresgäst och samarbetet med att arbeta fram en planlösning har fungerat mycket bra. Många av våra besökare har stora förväntningar på det nya biblioteket och undrar när vi ska flytta. Vi som arbetar på biblioteket är också otåliga!

Rekrytering av bibliotekspedagog

Nysatsningen innebär inte i förstaläget någon nyrekrytering. Men det pågår en process att, med hjälp av medel från Kulturrådets ”Stärkta Bibliotek”, i samarbete med skolor i Finspång rekrytera en bibliotekspedagog. Detta för att utveckla samarbetet mellan bibliotek och skolorna.
– Vi vill vara med och arbeta för ett ökat läsande bland barn och unga. Läsförmåga är en förutsättning för lärande och barn vill läsa olika berättelser och på olika sätt, säger Per Johansson och tillägger:
– Det är klart att vi kommer att sakna närheten till gymnasieskolorna som vi har i dagsläget, då barn och ungdomar är en prioriterad grupp för oss. Men ett kommunbibliotek ska inte i så hög grad som det gör idag utgöra ett skolbibliotek. Det ansvaret måste skolorna själva ta. Det känns bra att vi i och med flytten ännu tydligare blir hela Finspångs bibliotek, för alla och mitt i centrum.

Filip Ewertsson

Scroll to top