VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Folkets hus – ett sekel i finspångarnas tjänst

Många är de finspångsbor som har besökt Folkets hus. Anledningarna till besöken är skiftande. För att hitta orsaken till Folkets hus uppkomst måste vi leta oss tillbaka till förrförra seklet, till ett Sverige som på många sätt är olikt det samhälle vi känner idag.

För nästan precis 130 år sedan, i november 1891, dök begreppet ”Folkets hus” upp för första gången i Sverige. Det var ett koncept som färdades vägen från centraleuropa via Tyskland och Danmark till Malmö, där Sveriges första Folkets hus invigdes 30 april 1893.

Att sammanfatta en omvälvande utveckling på några få rader är svårt men det är möjligt att beskriva Folkets hus uppkomst med detta: behovet av en mötesplats. Ett fysiskt rum där arbetare kunde träffas och diskutera frågor kring arbete och politik, och där det kunde bjudas på underhållning och förströelse.

Varför behövdes det då byggas särskilda hus för detta ändamål? Att hyra ut lokaler till arbetare vid 1800-talets andra hälft var ingen självklarhet.

Arbetarnas rättigheter överlag var inte särskilt generösa. Det fanns gott om arbetskraft när många lämnade jordbruken och flyttade in till städerna. När tillgången på arbetskraft var så hög kunde arbetsgivarna i princip ha hur dåliga villkor som helst och fortfarande ha människor som ville arbeta där. Det här ledde till att arbetarna började organisera sig i fackföreningar. Men var skulle de mötas?

I Finspång bildades Finspongs Folkets Hus-förening 1906. De hade svårt att få tag i en tomt i centrala Finspång. Ha i minnet att villkoren såg väldigt annorlunda ut vid den tidpunkten och det var långt ifrån alla som tyckte att det var bra att arbetare organiserade sig. Den första samlingsplatsen blev Folkets park där sommar-månaderna innebar många chanser att mötas.

Först på 1920-talet lyckades föreningen med sitt mål att bygga Finspångs första Folkets hus. Man kan tänka sig triumfen när det var färdigt för invigning på sin högst centrala plats på Bergslags-vägen, där Centrumgallerian är belägen idag. Rörelsen blev allt större och så småningom växte man ur huset. 1937 stod det nya Folkets hus klart på krönet av Bergslagsvägen, det som vi sedan 2011 benämner vid sitt nya namn Kulturhuset.

Om bara ett par år är det 100 år sedan Finspångs första Folkets hus invigdes och visst kan man konstatera att Kulturhuset fortsätter i samma anda som sina föregångare – att tillgodose behovet av en mötesplats för alla Finspångs invånare.

NIKLAS NORLIN & IDA RÅDEGÅRD, ETNOLOGER

Scroll to top