VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Hållbar matglädje med Coop

Som enda livsmedelskedja i Sverige erbjuder Coop varornas hållbarhetsdeklaration direkt i appen.

Coop Finspång följer i dubbel bemärkelse kedjans gröna linje för att ta sitt ansvar för att tillhandahålla så hållbara livsmedelsvaror som möjligt.

– För att minska matsvinnet använder vi varor med kort bäst föredatum och transportskadade varor i vårt eget café och restaurang. Dessutom skänker vi en del av dessa varor till LP-hjälpens behjärtansvärda verksamhet, säger Stefan Bonnevier, som är butikschef på Stora Coop Finspång.

Större medvetenhet
Stefan menar att de flesta svenska livsmedelskedjor är väl medvetna och tar sitt ansvar för en mer hållbar planet.

– Coop är ensamma om att erbjuda en hållbarhetsdeklaration direkt i vår app. Det innebär att du som kund kan se varans klimatavtryck direkt i butiken och enkelt ställa liknande varor mot varandra. Det finns en större medvetenhet hos våra kunder idag, säger Stefan.

Hållbarhetsdeklarationen baseras på data i följande kategorier: klimat, bördighet, vatten, bekämpningsmedel, övergödning, djuromsorg och antibiotika, arbetsförhållanden, lokalbefolkning samt lagefterlevnad och spårbarhet.
Läs mer på www.coop.se/hallbarhet.

Coop ställer hårda krav på svenska och utländska leverantörer och man försöker också i möjligaste mån att ta in lokalt närodlade varor i sortimentet. Några exempel på Stora Coop Viberga är Vånga Honung och Ljusfalls Ekologiska Naturbeteskött.

Solceller på Viberga
Stora Coop Viberga drivs till viss del av solceller. Coop Finspångs VD Anders Svensson menar att det inte var ett svårt beslut att installera 1500 kvadratmeter solpaneler på Vibergas tak med hjälp av den lokala aktören TG:s El

– Våra solcellspaneler producerar lite drygt 200 000 kWh per år, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen för tio villor. Vår solcellssatsning minskar vårt koldioxidutsläpp med 148 ton per år, säger ekonomichef Anders Jendeberg.

Scroll to top