VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Hållbar utveckling med Finspångs Tekniska

Finspångs Tekniska verkar för ett hållbart och attraktivt samhälle genom trygga leverenser och klimatvänliga lösningar dygnet runt, året runt

Fokus Finspång träffar My Wigren och Linda Lundstedt på Finspångs Tekniska för ett samtal som till stora delar uppehåller sig kring den röda tråden: vatten.

Dricksvatten till alla
Finspångs Tekniska arbetar kontinuerligt med att återanvända och rena vatten, säkra kvalitén på kommunens dricksvatten samt förbättra statusen i sjöar och vattentäkter.

– Vi levererar dricksvatten till många hushåll i Finspång. För att skydda vattentäkter, från bland annat föroreningar, har vi gjort ett arbete med våra vattenskyddsområden. Vi behöver alla hjälpas åt att vara “vattenhjältar” för att skydda våra källor till dricksvatten. Ett av våra mål är att våra mindre vattenverk ska producera dricksvatten utan kemikalier, vilket redan görs i ett av dem, säger Linda, som arbetar som miljö- och kvalitetssamordnare.

Hållbarhetsarbete
Finspångs Tekniska är själva en konsument av vatten och gör vad de kan för att spara och vara rädda om vattenkvalitén.

– Som en del av vårt hållbarhetsarbete använder vi exem-pelvis numera regnvatten istället för dricksvatten i vår produktion av fjärrvärme, säger My, verksamhetschef för projekt och utveckling.

En annan del av hållbarhetsarbetet innebär exempelvis att anpassa ledningarna för ett förändrat klimat och för att rören ska klara störtskurar på ett bättre sätt.

– Vi jobbar med att det regnvatten vi tar hand om i våra ledningar ska vara så rent som möjligt innan det når sjöar och vattendrag. Just nu pågår ett sådant projekt vid Skutbosjön, säger My.

Värna om avloppsvattnet
Finspångs Tekniska uppmanar kommuninvånarna att även vara rädda om avloppsvattnet.

– Tyvärr spolas det ner mycket i avloppen som inte kan renas fullt ut i reningsverken och som slutligen även når ut i sjöarna. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar för att vattnet ska vara av sådan karaktär att våra reningsverk kan ta hand om avloppsvattnet, säger My.

El från lokal vattenkraft
Som en naturlig följd av Finspångs Tekniskas arbete kopplat till vatten produceras även lokal vattenkraft. Där erbjuds 100% förnybar FinspongsEl, som till viss del är framställd vid vattenverken i Butbro, Lotorp och Stjärnvik.

– Det är något fint att förnybar energi från lokala verk kommer tillbaka till invånarna, säger Linda.

 

Vill du veta mer om oss på Finspångs Tekniska?
Mer information hittar du på finspangstekniska.se. 
Ladda ner appen Hemkollen för att enkelt hålla koll på bland annat sophämtning, nyheter och driftinformation. 
Varmt välkommen att besöka vårt kontor på Norrköpingsvägen 32 eller ring 0122-851 80. 
Följ oss gärna i sociala medier!
Scroll to top