VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Hjälp finns att få för den som lider av demens

Om du själv eller någon närstående ser tecken på demens erbjuder Närsjukvården i Finspång (NiF) en basal demensutredning.

Demens är ett samlingsnamn för flera olika typer av demens­sjukdomar med en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det finns olika typer av demenssjukdomar. Den mest före­kommande är Alzheimers sjukdom. Det vanligaste tecknet för demens är försämrat minne, men det kan också vara personlighetsförändring, balanssvårigheter, hallucinationer och förvirringsepisoder. När du själv eller någon närstående känner oro och kontaktar NiF görs en basal demensutred­ning för att bekräfta eller utesluta demens.

– Jag har full förståelse för att demens kan vara ett käns­ligt ämne och att det kan kännas svårt att ta steget att göra en utredning. Men demens är en av våra vanliga folksjukdomar, säger överläkare Zahra Shakeri vid NiF.

Det finns idag inget botemedel för demenssjukdomar. Vissa typer av demenssjukdomar kan få symtomlindrande medicinering som gör vardagslivet enklare, ger ökad livs­kvalitet och kan göra det möjligt att bo kvar längre i sitt hem.

– De hjälpmedel vi erbjuder våra patienter är dag­natt­kalender, talande klocka, medicinpåminnare, förenklade fjärr­kontroller och telefoner. För närstående erbjuds anhörigstöd med samtalsstöd med kurator och i grupp samt utbildning för att bättre förstå den som har en demenssjukdom, säger Zahra.

Filip Ewertsson

Scroll to top