VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Motion är särskilt viktigt för personer som har KOL

Mer än en halv miljon svenskar beräknas ha sjukdomen KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Eftersom KOL-patienters lungfunktion riskerar att försämras permanent av infektioner, är det viktigt med motion så att den befintliga lungkapaciteten optimeras.

Tina Hultmark är vårdenhetschef på Närsjukvården i Finspång. Här svarar hon på några vanliga frågor om KOL.

Vem riskerar att drabbas av KOL och vilka är symptomen?
– Personer som har skadat sina luftvägar, antingen genom långvarig rökning eller genom att ha utsatts för hälsovådlig luft under långa perioder. Oftast bryter sjukdomen ut vid 45 års ålder eller senare. Symptom för KOL är upprepade luftvägsbesvär som kronisk slemhosta, långdragna förkylningar som kommer om och om igen samt nedsatt kondition. Ofta kommer symptomen gradvis.

Hur vanligt förekommande är KOL?
– Mer än en halv miljon svenskar beräknas ha sjukdomen, men bara var femte vet om det. Inom några år beräknas KOL vara den tredje vanligaste döds-
orsaken i världen. Det är alltså en mycket allvarlig sjukdom.

Hur påverkas KOL-patienter av infektioner?
– Lungkapaciteten kan tillfälligt försämras för alla människor under exempelvis en rejäl förkylning. Men skillnaden för KOL-patienter är att den förlorade lungkapaciteten inte kan komma tillbaka.

Finns något botemedel mot KOL?
– Nej, men man kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra symptomen. Det är viktigt med god handhygien för att minska infektionsrisken. Förebyggande åtgärder är influensavaccinering och pneumokockvaccin (mot den vanligaste formen av lunginflammation).

Hur kan fysisk aktivitet hjälpa?
– Motion gör att KOL-patienten förbättrar sin möjlighet att använda den befintliga lungkapaciteten.

Hur vet man om man har KOL?
– Om man känner igen symptomen som beskrivs här kan man ringa till vår tidsbokning TeleQ på telefonnummer 010-105 92 60. Om man tillhör riskgruppen rökare eller före detta rökare över 45 år kan man boka en läkartid eller ett snabbtest av lungornas funktion. Vårt KOL-team erbjuder utöver utredning rökavvänjning, råd, stöd, kontroller, individanpassade inhalatorer och vaccinationer.

NICLAS SJÖQVIST

Scroll to top