VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Nära samverkan och god arbetsmiljö

Nu är vården igång på Vårdcentrum Finspång. Här har vi samlat resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i samverkan med Finspångs kommun.

Vårdcentrum Finspång omfattar alltifrån vårdcentral, kvinnohälsa, barn- och ungdomsmottagning till psykiatri, rehabilitering, närvårdsklinik och Finspångs kommuns kort-tidsavdelning. Inom vårdcentralens verksamhet ryms bland annat BVC, distriktssköterskemottagning, laboratorium och egen jourmottagning. Närvårdskliniken innefattar LAH, närvårdsavdelning, nattorganisation samt intensiv- rehabiliteringsavdelning. Inom verksamheten finns också en rehaborganisation med fysioterapeuter, arbets- terapeuter, logopeder och undersköterska.

Alla vårdrum är enkelrum, vilket medför minskad risk för vårdrelaterade infektioner, i en lugn miljö med plats för anhöriga.

– Här finns en positiv vi-känsla. Kännetecknande för Vårdcentrum Finspång är en närhet med god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper. Dessutom jobbar vi i fräscha, moderna och ändamålsenliga lokaler, vilket ger en hög patientsäkerhet och en fantastiskt god arbetsmiljö, säger Erika Thorsell, vårdenhetschef Närvårdskliniken.

Vårdcentrum Finspång behöver fler medarbetare. Just nu ser vi ett ökat behov av framförallt sjuksköterskor men även andra professioner i vården.

Vill du veta mer om Vårdcentrum Finspång?
Besök gärna vår hemsida där alla lediga tjänster finns samlade eller kontakta någon av vårdenhetscheferna
i huset.

Välkommen!

Kontaktuppgifter vårdenhetschefer:
Erika Thorsell Närvårdskliniken, 010-104 25 10
Karin Johansson Närvårdskliniken, 010-104 42 60
Tomas Gilliot Rehab, 010-104 25 81
Johanna von Scheele Vårdcentralen, 010- 104 00 16

Scroll to top