VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

NiF sprider kunskap om god hygien för att minska VRI

Närsjukvården i Finspång (NiF) och primärvården i Skärblacka gör en satsning för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Det handlar om att sprida kunskap till patienter och besökande, samt att upprätthålla redan goda rutiner hos personalen.

Vårdrelaterade infektioner hos patienter förvärvas under slutenvård eller som en följd av åtgärd vid ett kortare besök. Primär-vården i Finspång och Skärblacka ingår i ett pilotprojekt för att journalföra vårdrelaterade infektioner för att följa upp vad som hände i varje enskilt fall. Fokus Finspång träffar NiF:s hygienombud Maud Eloff-Johansson, som ingår i det nystartade VRI-teamet. Teamets uppdrag är att främst sprida kunskap gällande hygien till patienter och besökande, men också att informera personal samt städpersonal om vikten av att hålla rent.

– Jag upplever att vår personal redan har goda hygien­rutiner, som att skydda håret, använda handskar och förkläde på rätt sätt samt att vara noggrann med handhygienen. Vi bidrar gärna till att öka kunskapen hos våra patienter, säger Maud Eloff-Johansson.
Genom informationslappar om handhygien vid Primärvårdens toaletter ges konkret information om vikten av en god handhygien för patienter, besökare och personal.
– Vi har alla ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan för att minska smittorisken. Även patienter och besökande har rätt att säga till om man tycker att personalen inte är noggrann med hygienrutinerna eller om man tycker att det är slarvigt städat, säger Maud.

Information om handhygien till NiF:s patienter och besökande:

Tvätta händerna ofta så förhindrar du smittspridning
1. Tvätta händerna med tvål och vatten, alltid efter toalettbesök och innan du ska äta
2. Torka händerna torra på pappershandduk
3. Använd gärna handdesinfektionsmedel som finns i behållare vid handfatet
4. Gör så här: Tag 2 pumptag desinfektionsmedel och gnid in medlet noggrant
5. Be gärna vårdpersonal om hjälp om du är osäker

Filip Ewertsson

 

 

 

Scroll to top