VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Ny satsning på intensivrehab till NiF

Ny satsning på intensivrehab till NiF

Region Östergötland ser behovet av fler intensiv­rehabiliteringsplatser och väljer att skapa
en helt ny intensivrehabiliteringsenhet för
länet – i Finspång.

Totalt handlar det om åtta intensivrehabilteringsplatser som startas upp i samband med öppnandet av Finspångs vård­centrum hösten 2020. Men redan under våren 2019 kommer två av dessa platser att öppna på Närsjukvården i Finspångs (NiF) nuvarande vårdavdelning.
– Det är verkligen kul att Region Östergötland väljer att satsa på oss. Det känns också bra att bygga upp den nya verksamheten, sätta arbetssätt och nya rutiner i liten skala under våren. Vårt planeringsarbete är i full gång, säger Sofia Holmlund, verksamhetschef på NiF:s rehabiliteringsenhet.
Satsningen innebär ett rekryteringsbehov av sju tjänster inom rehabiliteringsenheten. Det kommer också att tillkomma ett behov av fler professioner, bland annat sjuksköterskor och undersköterskor.

– För oss är det otroligt kul att rehabiliteringen uppmärksammas. Det är inspirerande för oss att få möjligheten att bli specialister på vårt område, säger arbetsterapeut Emma Engberg.
Platserna på avdelningen är tänka för patienter som exempelvis fått en stroke eller annan hjärnskada. Det kan även handla om patienter som genomgått stora kirurgiska ingrepp, drabbats av omfattande skador eller patienter med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsperioderna kan vara mellan 2-8 veckor med 5-6 timmar daglig intensiv rehabilitering. Detta är ett samverkansprojekt mellan Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US och Närsjukvården i Finspång. Förutom Region Östergötland ingår även sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping och Kalmar) i upptagnings­området för platserna.

Filip Ewertsson

Scroll to top