VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Nya Bergslagstorget byter skepnad till att bli ett vintertorg i centrala Finspång

Nu finns den nya syntetiska isbanan på plats som en del av vintertorget på Bergslagstorget i centrala Finspång.

Succén med ett sommartorg med cirkustema byter nu skepnad för att bli ett vintertorg, med skridskobana mitt i centrum som det stora utropstecknet.

Från och med första advent är det nya vintertorget redo att möta invånarna.

SKRIDSKOBANA MITT I CENTRUM

Träd har klätts in med stämningsfulla ljusslingor, torget inramas med vintergrönska som granris och ljung samt den förväntade huvudattraktionen: att kunna åka skridskor mitt i centrala Finspång. Den 145 kvadratmeter stora syntetiska isen ligger på den tidigare manegen. Det finns möjlighet att låna skridskor och hjälmar, helt gratis. Dessutom kommer det dyka upp en och annan överraskning.

BERÖM FRÅN ALLMÄNHETEN

Mats Johansson, samhällsplanerare på Finspångs kommun, berättar att man i huvudsak fått mest beröm från både centrumhandlare och medborgare för
satsningen på Bergslagstorget.
– Många barnfamiljer har tagit tillfället i akt att leka och aktivera sig på torget, men också tagit en glasspaus på våra sköna bänkar. Vår erfarenhet då var att de som lånade pjäser till Fia med knuff och schack var rädda om dem. Därför tror vi att allmänheten även nu kommer att vara rädda om våra låneskridskor och hjälmar.

vill skapa en trevlig torgmiljö

Satsningen på att ställa om torget till ett vintertorg kommer att kosta omkring 550 000 kronor. Den syntetiska isen står för den största kostnaden, men värt att nämna är att ”isen” har en livslängd på 15-20 år. Med bakgrund av den ansträngda ekonomin i kommunen tycker ändå Mats Johansson att satsningen på Bergslagstorget är väl investerade pengar.
– Med välriktade medel vill vi skapa en trevlig torgmiljö. Vårt mål är att det ska vara en lekfull mötesplats, till skillnad mot tidigare torgmiljö som mestadels bara varit grå och tråkig. Vår torginvestering motsvarar ungefär en kaffe latte per finspångsbo, det tycker jag inte låter så farligt. Det finns alltid åsikter om vad våra kommunala pengar ska gå till. Men vi på Finspångs kommun tycker att det här är en bra och frisk satsning.
Torgsatsningen är ett resultat av centrumgruppens arbete med att utveckla de öppna ytorna i centrum, däribland Bergslagstorget. Inriktningen är att gå från en transportyta till en vistelseyta. Centrumgruppen består av fem politiker med Herman Vinterhjärta (MP) som sammankallande.

UPPMANAR TILL evenemang

Vintertorget beräknas finnas kvar till månadsskiftet mars-april, då åter torget möter våren och sommaren som ett sommartorg. I grund och botten med detta års succé som bas, men med ytterligare aktiviteter samt förhoppning om någon typ av evenemang med andra aktörer i Finspång.
– Vi uppmanar centrumhandeln och föreningar att utnyttja vårt nya torgkoncept. Från vår sida är det mycket välkommet med förslag på arrangemang kopplat till vårt vinter- och sommartorg, säger Mats Johansson.

FILIP EWERTSSON

Scroll to top