VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Rätt hjälp för tobaksavvänjning

Går du i tankar om att sluta använda tobak? Hos NiF kan du få råd, stöd och vägledning när du har bestämt dig för att sluta röka eller snusa. Distriktssköterska Cecilia Baggman svarar på några frågor om tobaksavvänjning.

Vem kan vända sig till NiF för att få hjälp med tobaksavvänjning?
– Alla som är listade på Närsjukvården i Finspång och vill sluta röka eller snusa.

Hur får man kontakt med tobaksavvänjningen?
– Man ringer vår telefonrådgivning på 010 - 105 92 60 och bokar en telefontid. När jag ringer upp på avtalad tid samtalar vi kort kring patientens behov och bokar ett timmeslångt möte på NiF.

Vad är viktigast när man försöker sluta med tobak?
– Att man verkligen är motiverad att sluta och att det är ens eget val. Det är även viktigt att försöka förutse och undvika situationer när risken för återfall är större än normalt. Skulle patienten ändå nyttja tobak bör man se det som ett lärotillfälle snarare än ett misslyckande. En central del för att lyckas är att fortsätta kämpa även om man skulle stöta på hinder längs vägen.

Kan du ge några handfasta tips till de som vill sluta med tobak?
– Sätt ett slutdatum och ha inte tobak hemma efter det. Ät på regelbundna tider, drick mycket vatten och försök att motionera regelbundet. Det är större chans att lyckas sluta med tobak om man använder ett hjälpmedel som exempelvis nikotinersättningsmedel i tillräcklig dos. På hemsidan www.slutarokalinjen.se finns det många fler tips som kan vara till stor hjälp.

NICLAS SJÖQVIST

VILL DU SLUTA MED TOBAK?
Ring NiF:s tobaksavvänjning på 010 - 105 92 60 och få råd, stöd och vägledning.

Scroll to top