VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

RVNO brinner för att bevara den fina naturen

Från starten för tre månader sedan till idag har föreningen Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO) gått från 1 till 422 betalande medlemmar.

– Det finns verkligen ett engagemang, säger ordförande Per-Olov Strandberg.
Den nybildade ideella föreningen startade som en motkraft till Holmens tänkta etablering av 77 vindkraft vid Högsjön, Klintaberget och Skybygget. 42 av dessa vindkraftverk skulle vara på mark i Finspångs kommun.

Negativ påverkan
RVNO arbetar aktivt för att tillvarata boendes intressen och förhindra etableringar som negativt påverkar livsmiljön för människor och djur och som kan vara ett hot mot landskapets särart. Per-Olov Strandberg berättar att vindsnurrornas tänkta höjd är 290 meter, vilket skulle göra dem till Sveriges högsta vindkraftverk.

– Vi är inte emot vindkraft som sådant. Men det här är inte rätt plats för ett så stort vindkraftsprojekt. 3 000 boenden kommer vara direkt berörda och en eventuell etablering skulle ställa till det i den fina naturen. Dessutom skulle det ha en negativ påverkan, då vindkraftverk medför störande buller och blinkade ljus, säger Per-Olov.

Opinionsbildning
Föreningen arbetar med opinionsbildning genom debattartiklar, insändare, sociala medier och genom att föra dialog med politiker i Norrköpings och Finspångs kommun.

– För oss handlar det om att invånare måste få upp ögonen. Låt vår fina natur finnas kvar och fortsatt locka nya invånare till vår kommun. Vi har fått ett mycket gott bemötande av de flesta politiker som vi träffat, säger Per-Olov.

Läs mer om föreningen på www.rvno.se

Scroll to top