VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Så gör du om du blir ormbiten eller getingstucken

Om du eller någon anhörig skulle få ett getingstick eller ett huggormsbett i sommar, kan denna information från sjuksköterska Annelie Kans Thalinsson vara bra att känna till.

Huggormsbett visar sig som två små prickar på huden och sitter vanligtvis mellan 6 och 9 mm från varandra. Oftast uppstår även en blåaktig svullnad runt bettet, vilken kan sprida sig till hela den angripna kroppsdelen.
– Huggormsbett gör oftast ont och symptomen kan variera beroende på bettställe samt mängden gift. Barn, äldre och gravida är särskilt känsliga. Vid svåra bett kan man bli illamående och få kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar och andningsbesvär. I dessa fall bör man omedelbart ringa 112 för att få hjälp med transport till sjukhus, säger
Annelie Kans Thalinsson.

Du som har blivit huggormsbiten bör alltid söka dig till vårdcentral eller akutmottagning för observation. Även om du känner dig opåverkad bör du inte köra själv till vårdinrättningen. Lämna bettstället ifred, var stilla och håll gärna den aktuella kroppsdelen högt tills du kommer till vårdinrättningen. Ta även av åtsittande kläder och smycken kring bettet.

Vid getingstick svullnar huden kring själva sticket och rodnar lite runt om.
– Getingstick brukar ge en intensiv smärta samt rodnad, sveda och klåda runt sticket under första dygnet.

Endast ett fåtal människor får svåra allergiska reaktioner med illamående, kallsvettning, yrsel, blekhet, läppsvullnad, andningsbesvär, nässelutslag, hosta och hjärtklappning.
Getingstick är oftast helt ofarliga. Som smärtlindring kan man badda huden med alsol-sprit eller stryka på alsolgel, kylbalsam eller Xylocainsalva. Om svullnaden och smärtan blir kraftig och ökar efter några
dagar bör man kontakta vården.
– Vid svåra allergiska reaktioner av getingstick bör man omedelbart ringa 112. Vid stick i munnen och/eller andningssvårigheter ska man alltid söka vård hos vårdcentral eller akutmottagning, säger Annelie Kans Thalinsson.

NICLAS SJÖQVIST

Scroll to top