VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Så gör du vid getingstick och ormbett

Huggormsbett
Bettet gör oftast ont och visar sig som två små prickar med 6-9 millimeters mellanrum. En blåaktig svullnad runt bettet är vanligt förekommande. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Alla som har blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus. Även om du är opåverkad ska du inte åka ensam utan be om hjälp med att ta dig dit. Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du genast ringa 112 för hjälp med transport till sjukhus.

Innan du kommer till sjukhus
• Var stilla och vila då giftet sprids fortare vid ansträngning.
• Håll den bitna kroppsdelen i stillhet och gärna högt.
• Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
• Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.

Getingstick
Ett geting- eller bistick brukar ge en intensiv och pulserande smärta där du har blivit stucken. Kort därefter rodnar och svullnar området. Det brukar även svida och klia. Om du blivit stucken av ett bi kan det hända att gadden blir kvar i huden. Då bör du försöka ta bort dem. Endast ett fåtal människor får svårare allergiska reaktioner efter getingstick eller bistick. Om du vet att du är allergisk, se till att du alltid har allergimedicin med dig.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om:
• Du har blivit stucken i munnen.
• Du är allergisk mot getingstick eller bistick och har blivit stucken. Du ska ta eventuella ordinerade läkemedel direkt efter sticket.
• Du har fått flera stick samtidigt, som orsakat kraftig svullnad och klåda.
• Svullnaden, rodnaden och smärtan på stickstället blir kraftig och ökar efter några dagar.

Scroll to top