VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Skriftliga synpunkter viktiga för Närsjukvården i Finspång

Undersköterska Lena Höglund och patientsäkerhetssamordnare Catharina Wall välkomnar skriftliga synpunkter till närsjukvården i Finspång.

Konstruktiv kritik är ett viktigt verktyg i NiF:s förbättringsarbete. Som patient har du möjlighet att lämna dina synpunkter skriftligt på www.1177.se eller via blanketter som finns vid brevlådan i NiF:s väntrum. Dina skriftliga synpunkter hamnar hos din vårdgivare.

– Det är viktigt att de synpunkter som vi får från våra patienter framförs med deras egna ord så att missförstånd kan undvikas. Det är skälet till att vi föredrar att patienter skriver till oss. Dessutom diarieförs alla synpunkter som kommer in skriftligen, vilket gör att ärendet registreras inför framtiden. Det innebär en trygghet både för patienterna och för oss, menar Catharina Wall, patientsäkerhetssamordnare hos Närsjukvården i Finspång.

På www.1177.se och i NiF:s väntrum finns blanketter som är avsedda för att fånga upp patienternas synpunkter. Om du anger dina kontaktuppgifter när du lämnar synpunkter får du återkoppling inom fyra veckor. Du har även möjlighet att skicka in synpunkter anonymt utan möjlighet till återkoppling. Genom att använda blanketterna når dina synpunkter fram till chefer och ansvariga för patientsäkerhet. Då finns de bästa förutsättningarna för uppföljning och återkoppling. Patienternas inflytande är något som blir allt viktigare inom vården.
– Att få in synpunkter från patienter ger oss möjlighet att förbättra oss och i möjligaste mån utforma vården efter patienternas önskemål, berättar Catharina Wall.

NICLAS SJÖQVIST

Lämna synpunkter – så gör du
Besök www.1177.se. Klicka på ”Regler och rättigheter” högst upp till höger. Klicka sedan på ”Om man inte är nöjd med vården” och välj därefter det alternativ som beskriver ditt ärende bäst. Vid brevlådan i NiF:s väntrum finns även samma blanketter som på www.1177.se. Alla som lämnar synpunkter och anger sina kontaktuppgifter får återkoppling inom fyra veckor.

Scroll to top