VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Stöd för våldsutsatta äldre i nära relationer

Stöd för våldsutsatta äldre i nära relationer

Finspångs kommun vill hjälpa äldre som på olika sätt är våldsutsatta i nära relationer. Höstens riktade utbildningsinsats för biståndshand-läggare och samtliga anställda inom hemtjänsten syftar till att ge rätt kunskap och verktyg för att vara till stöd och hjälp.

Ann-Christin Nilsson ingår i relationsvåldsteamet på Finspångs kommun, som är initiativtagare till utbildningssatsningen. Hon förklarar att våld är mycket bredare än bara fysiskt. Det kan även innefatta ekonomiskt, materiellt, sexuellt och framför allt psykiskt våld. Försummelse kan drabba den som är i beroendeställning på grund av funktionsnedsättning och/eller ålder.
– Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Det finns mycket skam och skuld kopplat till dessa frågor, därför finns det också ett stort mörkertal.

Råd och stöd i din livssituation

Relationsvåldsteamet erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal för den som är våldsutsatt, men också för våldsut­övaren. Både kvinnor och män söker hjälp, även om flertalet är kvinnor.
– Det finns många olika enheter inom kommunen och vården som är duktiga på

att lotsa vidare personer som är i behov av stöd och hjälp. Exempelvis finns Anhörigcentralen tillgänglig för att ge råd och stöd i din livssituation.

Känsla av att inte vara ensam

Ann-Christin är glad över den utökade kunskap som nu finns för den utbildade personalen. Förhoppningen är att fler anställda nu kan uppmärksamma missförhållanden och kan vägleda den drabbade att få bästa möjliga individuella hjälp.
– Vi träffar äldre som är eller har varit utsatta som lämnat den våldutsatta relationen, men också de som av olika skäl väljer att stanna kvar i den. Det kan ofta vara en lång process och bearbetning att erkänna för sig själv att man lever i en våldsutsatt relation. Det kan handla om att man lägger skulden på sig själv eller att man kanske tycker synd om våldsutövaren. Det ligger en stor frihet att erkänna och motta den hjälp vi har att erbjuda. Våra enskilda samtal och gruppsamtal blir ljusglimtar i vardagen som ger en känsla av att inte vara ensam, säger Ann-Christin Nilsson.

Filip Ewertsson

Om du eller någon annan äldre i din närhet är utsatt för våld i nära relationer

Kontakta samordnare på Anhörigcentralen 0122-852 89 för råd, stöd och hjälp. Du kan vara anonym. Du kan också kontakta Kvinnofridslinjens
stödtelefon 020-50 50 50 eller Tantjouren 0720-45 45 61. De kan i samtycke med dig guida dig vidare för att få rätt hjälp där du bor.

Vid akuta fall
– ring polisen 112. Socialtjänsten via Finspångs kommuns växel 0122-850 00 eller socialjouren utom kontorstid på 011-15 22 83.

Scroll to top