VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Stort intresse för Tillväxt Finspång

Nystartade Tillväxt Finspångs främsta uppdrag är att utveckla och marknadsföra varumärket Finspång med utgångspunkt från Vision 30/35.

I april gästade Tillväxt Finspång Företagarnas välbesökta informationsträff. Med ledorden innovation, proaktivitet och mod informerade man om föreningen.
– Frågorna var många och intresset var stort. Många kom fram efteråt och undrade hur man blir medlem, berättar ordförande Mats Rosander, till vardags kommuni­kations­direktör på Siemens.
Föreningen syftar till att inspirera och stötta utveckling, kompetensförsörjning och samarbete, som skapar nätverk, affärer och etableringar i hela Finspångs kommun. Tillväxt Finspång går nu in i en rekryteringsprocess där man söker medlemmar från företag, föreningar, organisationer eller privatpersoner som vill jobba med Vision 30/35 som utgångspunkt.
– Det här är en unik möjlighet att få vara med från början och påverka utvecklingen och lyfta fram allt positivt som finns i Finspång. Självklart ska vi också tillsammans se vilka svagheter och hot som finns. Men vi ska heller inte glömma bort att skryta om våra styrkor, säger Mats.

Att vara 30 000 invånare år 2035 är en av de mer konkreta punkterna i Vision 30/35.
– Det finns så mycket man skulle kunna göra i Finspångs kommun, men det är också kostsamt. Med fler invånare och skatte-intäkter ökar möjligheterna till utveckling. Fler invånare innebär exempelvis större andel lokal arbetskraft till kommunens företag, men det innebär också behov av fler bostäder, förskolor och skolor, säger Ulrika Jeansson.
Till hösten planeras för en egen centralt placerad mötesplats med möjlighet till coffice. Under hösten ska även en verksamhetchef anställas.
– Vi söker en driven person, med kontakter både lokalt och externt, som brinner för Finspång och kan lobba för kommunen även regionalt. Det är ett plus om personen även bor i Finspångs kommun, säger Mats Rosander.

Filip Ewertsson

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång? Skicka e-post till kontakt@tillvaxtfinspang.se

Vision 30/35 – 2035 är vi 30 000 invånare!

• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
• Finspångs skolor är bäst i regionen
• Finspång har universitetsutbildning
• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller
• Finspång har en hållbar ekologisk utveckling
• Finspång har en hållbar social utveckling

Tillväxt Finspångs styrelse

Mats Rosander (ordförande), Ulrika Jeansson (vice ordförande), Hugo Andersson, Pontus Andersson, Hans Antonsson, Greger Arvidsson, Anders Axelsson, Pernilla Härnbro, David Johansson, Carl-Gustav Mörner, Patrik Sivesson och Anders Svensson.

Scroll to top