VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Stöttar lärare för att ge rätt kunskap

Lärarförbundet stöttar lärarkåren i det vardagliga arbetet att vara goda förebilder och ge rätt kunskap till barn och ungdomar i Finspångs kommun.

– Min upplevelse är att vi är en stolt yrkesgrupp som tar vara på chansen att påverka ungas utveckling, säger Senad Bosnjakovic.

Lärarförbundet i Finspång har 360 yrkesaktiva och kommunalt anställda medlemmar från förskola upp till gymnasieskola. Senad Bosnjakovic arbetar som lärare på Bergska gymnasiets introduktionsprogram. 30% av arbetstiden arbetar han fackligt som ordförande för förbundets Finspångsavdelning på Nyhemsvägen 4.

– Det är jättekul och en förmån att vara lärare och se hur ungdomarna utvecklas, mognar och växer. Jag har alltid varit intresserad av att engagera mig och arbeta fackligt, både från min tid inom industrin och nu inom läraryrket. Det är roligt att kunna bidra och påverka till att förbättra vår situation lokalt, säger Senad.

Bevakar kårens intressen
Den huvudsakliga uppgiften är att bevaka lärarkårens intressen. Ombud fångar upp aktuella frågor och status på respektive arbetsplats. Dessutom finns förbundet representerade för att påverka i olika lokala politiska utskott.

 

– Det finns ett stort behov i hela landet av kompetenta lärare. Vi arbetar ständigt för att ge vår yrkesgrupp en högre status. På olika sätt vill vi belöna de lärare som är Finspång troget, men också locka nya kollegor till att börja jobba här för våra barns bästa, säger Senad.

Många utmaningar
En färsk undersökning visar att Finspångs kommun hamnar först på plats 247 av 290 på frågor om hur nöjd man är med sin arbetsgivare. En placering som Senad och hans lärarkollegor självklart inte är tillfreds med.

– Det finns många utmaningar och utvecklingsmöjligheter för oss i Finspång. Exempelvis arbetar vi för bättre löner. Undersökningar visar att de tre områden som värderas högst för en lärare är vikten av bra kollegor, arbetsmiljön och lönen. Vi arbetar också just nu för att bli ännu bättre på att fånga upp våra medlemmars behov, detta genom att delta på APT-träffar en tid framöver. Vår målsättning på Lärarförbundet är att locka så många medlemmar som möjligt till oss för att bli starkare och för att kunna påverka ännu mer, säger Senad.

Text Filip Ewertsson

Scroll to top