VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Välbesökta träffar ger tyngd för ny översiktsplan

Stig Jansson och Mats Annerfeldt uppmanar medborgarna till att läsa samrådsförslaget på www.finspang.se/op2020

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Finspångs kommun fortsätter.
– Jag är så glad för alla medborgare som deltagit på våra utvecklingsdialoger och tacksam över våra politiker som jobbar hårt för näringslivets och medborgarnas önskan till att bli en ännu bättre kommun att leva och verka i, säger Lina Alm på Finspångs kommun.

I våras informerade Finspångs kommun i Fokus Finspång om att en ny översiktsplan skulle tas fram. En översiktsplan är ett strategiskt dokument för att ange riktning för långsiktig utveckling av kommunens fysiska miljöer. Under våren och hösten bjöds medborgarna in till åtta utvecklingsdialoger runt om i kommunen under rubriken ”Framtid Finspång”. Fokus Finspång har träffat Lina Alm, utvecklingsstrateg på Finspångs kommun, Mats Annerfeldt (s), nyvald ordförande för miljö- och samhällsberedningen samt vice ordförande Stig Jansson (m), som har lett arbetet med översiktplanen
under året.

Välbesökta utvecklingsdialoger

Trion är mycket positivt överraskad över att hela 250 unika kommunmedborgare valde att dyka upp på utvecklings­dialogerna för att göra sin röst hörd om Finspångs kommuns framtid och utveckling.
– De välbesökta utvecklingsdialogerna runt om i kommun­en har gett en tyngd i vårt fortsätta arbete. På träffarna fanns även kommunpolitiker, tjänstemän från Finspångs kommun och kommunstyrelsens centrumgrupp representerade. Vi har blivit så väl omhändertagna på de träffar vi bjudit in till, säger Lina Alm.

Stig Jansson tycker att det har funnits en genomgående positiv viljeriktning att jobba för att Finspångs kommun ska bli en ännu bättre kommun att leva i.
– Många av besökarna på träffarna var överraskade att det gavs så mycket tid till att lyfta fram sina åsikter och förslag för att utveckla just den plats de bor på. Jag vill också gärna understryka att den här översiktsplanen kommer att vara ett blocköverskridande dokument, som inte bara gäller under aktuell mandatperiod, säger Stig Jansson.
Några exempel på ämnen som tagits upp vid dessa tillfällen är bevarandet av skogar och sjöar och nyproduktion av bostäder.

Inbjudan till fler chanser att påverka

Nu har alla åsikter och förslag från utvecklingsdialogerna analyserats och sammanfattats till ett samrådsförslag som finns att läsa på www.finspang.se/op2020. Den som inte har egen dator hänvisas till Finspångs biblioteks offentliga datorer. Under vecka 9 och 10 bjuds medborgarna in till fem drop in-tillfällen, där kommunens politiker och tjänstemän finns tillgängliga för att hjälpa dem som har frågor om översiktsplanen.
– Den nya översiktsplanen kommer att vara en utveckling av nuvarande översiktsplan. Nu återstår ett gediget arbete att utifrån medborgarnas förslag, i samverkan med politiker och tjänstemän från Finspångs kommun, ta fram skarpa förslag i en ny översiktsplan som kommer att börja gälla under 2020, säger Stig Jansson.

Filip Ewertsson

Scroll to top