VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Valnämnden söker 150 valfunktionärer i Finspångs kommun till höstens politiska val

Sammansvurna kring valurna. Till vänster ses Heléne Esping (S), ordförande i val-nämnden, tillsammans med valsamordnarna Camilla Brandt och Robin Levander. Tillsammans hoppas de på ett stort valdeltagande i höst och att många tar chansen att arbeta som valfunktionärer.

Den 9 september kommer tiotusentals finspångsbor att rösta i valet till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Ett välorganiserat val förutsätter att det finns funktionärer på plats i de olika vallokalerna. Att bli valfunktionär är enkelt, det fordras endast en kort utbildning hos Finspångs kommun.

Valnämnden i Finspångs kommun består av sju ledamöter som har till uppgift att organisera genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. I Finspångs kommuns valnämnd är Heléne Esping (S) ordförande. Hon menar att valfunktionärer har en nyckelroll på valdagen.
– Valfunktionärerna ser till att valet kan genomföras på ett välorganiserat och trevligt sätt. De välkomnar de som kommer för att rösta, svarar på frågor, ser till att det finns valsedlar och att de läggs i rätt urnor. När vallokalen har stängt räknar de även rösterna, säger hon.

Tränar i förväg

Det behövs åtta valfunktionärer i var och en av de olika vallokalerna i Finspångs kommuns 17 olika valdistrikt. För att bli valfunktionär är det en fördel att ha fyllt 18 år, men det är inget krav. Valfunktionärerna får gå en kortare utbildning på internet följt av ett utbildningstillfälle på kommunhuset.
– Utbildningen på internet drar igång i augusti och tar ungefär en timme att genomföra. Utbildningstillfället hos oss på kommunhuset består av en teoretisk del som följs av en praktisk del där vi iscensätter ett val. Oftast får man då samarbeta med de som man ska jobba med i vallokalen på valdagen, berättar valsamordnare Camilla Brandt.

Varierande arbetsuppgifter

Valfunktionärerna kommer att arbeta enligt olika tidsscheman under dagen och turas om att utföra arbetsupp-gifterna.
– Vi utformar valfunktionärernas arbetsscheman så att de inte behöver arbeta så många timmar i streck. För att skapa variation i arbetet får de även rotera mellan de olika arbetsuppgifterna, berättar valsamordnare Robin Levander.

Allt fler förtidsröstar

Av de som vill bli valfunktionärer kommer omkring 35 stycken att behövas till förtidsröstningen, som öppnar 18 dagar för valdagen.
– Från det att förtidsröstningen öppnar, kan man förtidsrösta varje dag fram till valdagen. Under valet 2014 utnyttjade omkring 35 procent av väljarna den möjligheten. Vi tror att det kommer att bli ännu fler i år, säger Heléne Esping.

Socialt berikande

Den som arbetar som valfunktionär får ersättning i form av timarvode. Den stora behållningen brukar dock inte vara pengarna, utan gemenskapen.
– Att arbeta som valfunktionär brukar vara ett mycket givande arbete. Man arbetar tillsammans med människor i alla åldrar och det uppstår ofta en härlig gemenskap i gruppen, menar Robin Levander.

NICLAS SJÖQVIST

Scroll to top